miércoles, 27 de febrero de 2013

INVESTIGACIÓN SOBRE CONSUMO RESPONSABLE


CONSUMO RESPONSABLE ENTRE A XUVENTUDE
 
As actitudes e comportamentos máis frecuentes:

1. Comparar diferentes precios
2. Fixarse na calidade
3. Entender o etiquetado

- As actitudes e comportamentos medianamente frecuentes:

4. Fixarse na fecha de caducidade
5. Guardar o ticket de compra
6. Tener en cuenta as vantaxes e desvantxes

- As actitudes e comportamentos menos frecuentes:

7. Valorar a duración do produto
8. Informarse das características
9. Valorar a necesidade
10. Fijarse no etiquetado

É importante destacar que un 48,5% dous adolescentes encuestados non coñece ningún organismo ou entidade á que dirixirse en caso de reclamación. Ou 44,5% dirixiríase ao establecemento onde comprou o artigo e só un 2,2% dirixiríase á empresa productora.


ARGUMENTOS A FAVOR
Actualmente estamos vivindo unha crise mundial. Esta crise inflúe en todas e cada unha das persoas á hora de consumir. Neste caso nós centraremos nos aspectos positivos, os cales influen nos xoves consumidores. Á hora de consumir non compraremos o innecesario, soamente o máis util e necesario. Segundo este artigo podemos ver como os adolescentes exercen un consumo responsable:
“Cando os adolescentes teñen que realizar unha compra, en primeiro lugar fíxanse no prezo do produto (30,8%), seguido de cerca polas características estéticas ou o deseño do produto (25,6%) e só o 2,5% menciona que a compra sexa útil ou necesaria. Da mesma forma, 7 de cada 10 mozas afirman que adoitan comprar cousas que están de moda, aínda que este feito dáse máis entre as mozas (78,1%) que entre os mozos (62,7%).
O estudo de Instituto DEP tamén quixo comprobar que relación teñen os adolescentes co consumo responsable. Cando se lles pregunta si realizan habitualmente 10 actitudes e comportamentos básicos de consumo responsable, atopámosnos/atopámonos con”

O consumo afecta á xuventude de hoxe en día xa que estamos moi acostumados a ter todo ou case todo o que desexamos. Fomos educados nese ámbito, é dicir, o consumismo, gastar e gastar sen reparar nas consecuencias. Ademais da familia e da escola, hai agora xovenes e adolescentes que están intimamente ligada ás novas tecnoloxías.
"Entón, o 80% dos adolescentes españois teñen un teléfono móbil, e en Barcelona 2001, 46,6% dos menores de 12-16 usou a Internet. escoitar música é a actividade de lecer máis común para mozos en Barcelona (93,9%), para que adolescentes e ata pre-adolescentes, son de fundamental importancia para a industria da música.
Este novo consumo ten as súas vantaxes, de acordo con funcionarios do instituto.  "En ningún momento, a sociedade fíxose máis complexa, aumentando o risco e ansiedade, e o consumo é unha forma de escape”
O perigo é que as necesidades básicas poden ser atendidas, pero a ambición ou o desexo de ser admirado son insaciables, como advirten os expertos. Nunha sociedade de consumo, existen tres fenómenos que son apropiados e que, xuntos, que o que ten sido chamado de vicio de consumo.
Por unha banda o vicio, para facer a compra. Algunhas persoas se acostumar a pasar o tempo en tendas de departamento ou compras ventá como unha forma de escapar do aburrimento. Esta tendencia pode ou non estar asociada a mercar compulsivo. En segundo lugar, un intenso desexo de adquirir algo que non é exacta e que, unha vez adquirida, perdeu todo o interese. Este viés está relacionada á insatisfacción coas situacións da vida.
Finalmente, asociada coa compra compulsiva, o crédito é o vicio, o que impide controlar os gastos de forma racional. As tarxetas de pago e outros instrumentos de crédito que nos invitan a mercar o que quere e producir un exceso de facilitar ese vicio. A inclinación de Xaneiro é un claro exemplo desa débeda e, polo tanto, transformar isto ten comercializado (como a maioría das cousas) de Nadal. Este fenómeno de sobre-endebedamento na UE en cuestión como un problema socio-económico, o que levou á existencia dun proxecto patrocinado polo Instituto Europeo interrexional de Defensa do Consumidor.

                     

Alba Pena e Alexandra Anechi

No hay comentarios:

Publicar un comentario